Een nieuwe dag breekt aan

Waarin we de beweging gaan maken van denken naar voelen.
Vanuit ons hoofd naar ons hart. En dat hart mogen we volgen.

Er worden meer en meer nieuwetijdskinderen geboren.
Zij gaan ons helpen om deze beweging in gang te zetten.

Innerlijke rust

Als je wil niet ten dienste staat van je gevoel levert dat interne spanning op.
Deze kan zich vastzetten in je lichaam. Met lichamelijke klachten tot gevolg.
Lichamelijke klachten zijn dus een signaal waarnaar je mag leren luisteren.

Sommigen proberen het tij te keren door positief denken.
Dat levert alleen nog maar meer innerlijke onrust op.
Want je onderdrukt hiermee wat zich in jou afspeelt.

De kunst is om te leren zijn met wat er is.
Zonder oordeel. Het mag er allemaal zijn.
Jij mag er helemaal zijn. Vanuit je hart.
Alleen dat levert innerlijke rust op.

voor wie